Γιατί οι κατσαρίδες και τα παράσιτα εμφανίζονται πριν το καλοκαίρι;